Silne podejście

Odpoczynek na ziemi: izolacja

termiczna dla niskich zestawów
podłogowych. Dźwiękoszczelne.

 

Wow gegen Tau

Echte Perle: Innenliegende Regenwasser-

leitungen einfach und sicher (nach)dämmen:

Mit praktischem Schnellverschluss und

diffusionsdichtem Klebestreifen.

Cichy bohater

Bezhałasowo: kontynuowana konstrukcja
wyposażenia ochrony przeciwdźwiękowej
dla rur i kształtek izolacyjnych

Pod kontrolą

Wstęp wzbroniony: ochrona
przeciwpożarowa R90 dla
instalacji mieszanych.
Bezpieczne rury przesiewowe,
wykonane z żeliwa i rury z
tworzyw sztucznych.

Missel Akademia

Tematy w 2016 roku
Lzolacja akustyczna
Ochrona przeciwpożarowa
Picie higieny wody

Bezszwowe i uniwersalne

Idealnie dopasowana i niezależna
od marki izolacja do instalacji zgodnie
z EnEV

Dobra energia

Pierwszy wybór: izolacja zgodna

z EnEV od 50 do 200 procent.

Z dodatkową izolacją akustyczną.

Ogień i płomienie

Praktyczny system tulei: wyrzuca

ogień i dym rurami przez ściany
i stropy na zewnątrz. Niezawodne
działanie R30 do R120 i zgodność
z wymaganiami według MLAR.

Preizolowane rury

Służba dostawcza Missel: W ciągu
24 godzin. Preizolowane rury z fabryki
bezpośrednio na plac budowy.

Dobre dla pokoleń

Spójność firmy: montaż izolacji
rurociągu - owijanie taśmą

wzmocnioną włóknem.

Silne podejście

Odpoczynek na ziemi: izolacja

termiczna dla niskich zestawów
podłogowych. Dźwiękoszczelne.

 

Impressum

Kolektor Missel Insulations GmbH

Spółka reprezentowana przez dyrektora generalnego:
Rado Starc
Max-Planck-Strasse 23
D-70736 Fellbach/Stuttgart

Telefon: +49 (711) 5308-0
Telefax: +49 (711) 5308-128
info@missel.de
www.missel.de

Z siedzibą w: Fellbach
Sąd Rejonowy HRB 726176

Ust-Id-Nr. DE 814 937 605

Wyłączenie odpowiedzialności

 


Odpowiedzialność lub gwarancja aktualności, poprawności i kompletności udostępnionych informacji i danych jest wykluczona. Odnosi się to również do wszystkich stron internetowych wskazanych w hiperłączach. Spółka Kolektor Missel Insulations GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których odsyłają te linki. Spółka Kolektor Missel Schwab GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji lub danych, bez uprzedniego powiadomienia.

Zakłócenia spowodowane problemami technicznymi są utrzymywane na jak najniższym poziomie. Nie jest wykluczone, że niektóre z danych i informacji na stronie internetowej są utworzone/ustrukturyzowane w błędnych plikach lub formatach. Spółka Kolektor Missel Insulations GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, jakie mogą wyniknąć z korzystania z tej strony internetowej lub z linków do innych stron. Spółka Kolektor Missel Insulations GmbH nie gwarantuje, że prospekty, formularze lub inne dokumenty dostępne on-line, odpowiadają w formie i treści opublikowanej postaci drukowanej. W razie wątpliwości obowiązuje wersja drukowana.

Wskazówki dotyczące ochrony danych w spółce Kolektor Missel Insulations GmbH / Polityka prywatności / Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Spółka Kolektor Missel Insulations GmbH dziękuje za odwiedzenie jej strony internetowej. Ochrona danych i ich bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej strony internetowej są bardzo ważne. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony prywatności i utrzymywania tajności podanych informacji.

Pragniemy w tym miejscu poinformować, jakie dane osobowe gromadzimy oraz do jakich celów są one wykorzystywane.

Ponieważ zmiany w prawie mogą wymagać dostosowania do niniejszej polityki prywatności, prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które mogą być używane do zapoznania się z Państwa sytuacją osobistą lub ekonomiczną. Informacje, w których nie możemy (lub możemy tylko w niewielkim stopniu) znaleźć związku z Państwa osobą, np. przez pseudonim lub anonimowe informacje, nie są danymi osobowymi.

Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Z dużej części naszej oferty internetowej można skorzystać bez ujawniania tożsamości. Jeśli natomiast zarejestrujecie się Państwo w jednej z naszych spersonalizowanych usług lub wykupicie abonament, poprosimy o podanie nazwiska, pseudonimu lub innych danych osobowych. W Państwa gestii leży podjęcie decyzji o podaniu tych danych. Bez podania tych informacji nie możemy jednak w takich przypadkach udostępnić danych usług.

Państwa dane są przechowywane na naszych serwerach w celu świadczenia usług lub dla celów związanych z bezpieczeństwem, kiedy mogą umożliwić identyfikację (np. adres IP, data, godzina i przeglądane strony). Te dane są regularnie usuwane.

Czy spółka Kolektor Missel Insulations GmbH używa cookies?

Używamy "cookies" (małe pliki z informacjami konfiguracyjnymi) zgodnie z wymaganiami społeczności informacyjnej, w celu określenia rozkładu nośników reklamowych i zmieniających partnerów reklamowych. Są one wykorzystywane wyłącznie do ustalania częstotliwości użytkowania i liczby użytkowników na naszej stronie internetowej oraz w celu optymalizacji wyświetlania komunikatów reklamowych. Na niektórych stronach internetowych firmy lub agencje zamieszczają bezpośrednio reklamy: możliwe jest wówczas wykorzystanie cookies bez naszej wiedzy oraz bez możliwości uprzedzenia o tym. Zgłoszenie następuje wówczas przez reklamodawcę.

W niektórych częściach naszej oferty cookies są wykorzystywane do realizacji funkcji użytkownika. W odpowiednich miejscach zwracamy użytkownikom na to uwagę,Korzystanie z naszej oferty jest możliwe również bez akceptacji cookies. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Można wyłączyć zapisywanie cookies lub ustawić przeglądarkę tak, aby przekazywała informacje przed zaakceptowaniem plików cookies. Zwracamy uwagę, że możliwe jest utrudnione korzystanie z naszych stron internetowych po odmowie zapisu funkcyjnych cookies.

Do czego spółka Kolektor Missel Insulations GmbH wykorzystuje Państwa dane?

Nie prowadzimy analiz osobowych. Analiza statystyczna danych związanych z pseudonimami i danymi anonimowymi jest zastrzeżona. Na przykład logi IP są zapisywane ze względów bezpieczeństwa systemu (w celu zapobiegania nadużyciom oraz udoskonalania strony internetowej) i przechowywane dla celów statystycznych (liczba użytkowników i odsłon).

W przypadku użytkowników kont Premium dane osobowe są wyszukiwane w celach rozliczeniowych i opracowywane przez nas lub przez partnerów (np. przy zamówieniach premiowanych, u naszych partnerów systemu płatności).Informujemy o tym osobno.

Ponadto wykorzystanie i opracowywanie Państwa danych w innych celach następuje tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy wyraźną zgodę na takie ich wykorzystanie. Bez tej zgody dane nie będą wykorzystane np. w celach reklamowych. Otrzymywanie od nas reklam uwarunkowane jest wyraźnym wyrażeniem na to zgody. Zgodę można odwołać w każdej chwili wysyłając e-mail na adres info@missel.de. W tym przypadku usługi spółki Kolektor Missel Insulations GmbH nie mogą być już oferowane.

Nie tworzymy również profili osobistych użytkowników. Protokołowane są ogólne informacje, jak np. kiedy i która ze stron internetowych spółki Kolektor Missel Insulations GmbH została odwiedzona lub która strona była najczęściej odwiedzana. Te dane nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków związanych z użytkownikiem, ponieważ te czynności użytkownik wykonuje pod pseudonimem.

Czy Państwa dane są przekazywane osobom trzecim?

Ze względu na wymogi prawne, jesteśmy czasami zobowiązani do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim. Ma to miejsce na przykład w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub nadużycia naszej strony internetowej. Jesteśmy wtedy zobowiązani przekazać Państwa dane do organu prowadzącego postępowanie.

W przeciwnym razie dane będą przechowywane wyłącznie w naszej bazie danych, na naszych serwerach lub miejscach przetwarzania danych, chyba że poinformowaliśmy, iż dane zostaną przekazane do innych firm, jak nasi kooperanci i partnerzy reklamowi, a Państwo wyrazili zgodę na przekazanie danych. Na stronach internetowych, które tworzymy wraz z naszymi kooperantami i partnerami reklamowych, można znaleźć np. znak firmowy Kolektor Missel Insulations GmbH i naszych kooperantów lub partnerów reklamowych.

Wystepują sytuacje, gdy dane osobowe są wprowadzane na stronach otoczonych ramką Kolektor Missel Insulations GmbH Look & Feel, ale zawartość pochodzi bezpośrednio od osoby trzeciej („ramka do ramki"). W takim przypadku dane osobowe są przekazywane bezpośrednio osobom trzecim, bez wpływu firmy Kolektor Missel Insulations GmbH na ich przekazanie i przetwarzanie.

Poza tym, nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. W tych przypadkach dane zostają przekierowane bezpośrednio z naszej strony internetowej na strony internetowe innego operatora. Widać to np. po zmianie adresu URL. Jeśli dane zostały przekazane przez taki odnośnik do strony internetowej kooperanta lub partnerów promocyjnych, wykorzystanie danych podlega wyłącznie regulacji ochrony prywatności tych firm. Nie ponosimy wtedy odpowiedzialności za wykorzystanie Państwa danych, ponieważ nie mamy kontroli nad tymi firmami ani nad tym, czy postępują one zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Środki zapobiegawcze stosowane w celu ochrony przechowywanych przez nas danych

Jeżeli zbieramy dane, zostają one przez nas lub firmę przetwarzającą zapisane na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich jest ograniczony do osób specjalnie upoważnionych, które zajmują się wsparciem technicznym, handlowym lub redakcyjnym.

W celu uniknięcia strat lub nadużyć danych zapisanych przez spółkę Kolektor Missel Insulations GmbH, podejmujemy rozległe techniczne i operacyjne środki zaradcze, które są regularnie kontrolowane i dostosowywane do najnowszych osiągnięć technologicznych.

Jednakże zwracamy uwagę, że ze względu na charakter Internetu, zasad ochrony danych oraz podejmowanych przez innych środków zaradczych, nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie zasad o ochronie danych osobowych przez inne osoby lub instytucje. W szczególności dotyczy to danych nieszyfrowanych. Nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego wpływu. Ochrona przed nadużyciem danych udostępnionych przez użytkownika, poprzez szyfrowanie lub inną metodą, leży w zakresie odpowiedzialności użytkownika.

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy inni operatorzy postępują zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.